top of page

Vy jste ten nejlepší kouč pro svůj život.

Já Vám ukážu, jak toho můžete maximálně využít.

IMG_0025-3 копия.jpg

osobní život

koučování ve sférách osobního života
IMG_0081-3 копия.jpg

pracovní život

koučování ve sférách pracovního života

kurzy a semináře

doplňkový seberozvoj

CO JE KOUČINK?

Koučink je metoda, styl vedení, vztah a celkový přístupu k životu. Základním nástrojem koučinku jsou slova a rozhovor,

při kterém klade kouč koučovanému vhodně cílené otázky. Koučování přináší prostor pro reflexi, nové myšlenky, kreativitu.

 

Chcete efektivně rozvíjet svůj potenciál? Být zdravě sebevědomí? Převzít odpovědnosti za svůj život a nejen vědět, ale také konat? Koučink vám přinese do života pozitivní změny v souladu s Vašimi jedinečnými potřebami, hodnotami a cíli.

KDO JE KOUČ?

Kouč je důvěrným partnerem, který pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a dosáhnout nejen rychlých, ale především udržitelných výsledků. Podporuje klienty v tom, aby poznali sebe, své silné stránky a aktivně je využili pro svůj růst. Kouč neradí, nesoudí, pouze předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc, motivaci a strukturu pro větší efektivitu. 

Osobní spolupráce